Info

Sexology

دکتر نازنین معالی ،روانشناس بالینی و پژوهشگر روابط جنسی ، پس ازپایان دوره فوق تخصص در .بیمارستان کایزر ، درمطب خصوصی خود در شهر لس انجلس به در مان مدد جویان پرداخته است. دکتر معالی دارای تجربه درمانهای بالینی در بخش خصوصی و بخش عمومی ست ،بامطالعات و تحقیقا تی گسترده در زمینه های مختلف روانشناسی، فرهنگی و ساختارهای اجتماعی که مشتاقانه در پی آ است ، تجربیات و دانسته های خود را از طریق رسانه ها نیز در اختیار عموم قرار دهد ، تنظیم و ارایه ی این رسانه ی شنیداری نیز در پی احیای این هدف است. در این پادکست مسایل جنسی از دیدگاههای جامعه شناسی و روانشناسی نوین بررسی می شود۰ این پادکست هیچ گرایش مذهبی، انتفاعی یا سیاسی ندارد و تنها هدف آن آموزش هموطنان عزیز و دیگر فارسی زبانان در سراسر جهان می باشد۰ .برای اطلاعات بیشترو تماس با دکتر نازنین معالی به وب سایت زیر مراجعه فرمایید: www.oasis2care.com
RSS Feed
Sexology
2016
October
September
August
June


All Episodes
Archives
Now displaying: June, 2016
Jun 27, 2016

 در این جلسه پادکست سکسالوژی خانم فرزین هومانفر شاعر و مترجم زبان فارسی، از دیدگاه تاریخی تحول زبان فارسی را در  چهارچوب سکس و جنسیت بررسی می کند۰

و همچنین به تفاوتهای ازادی بیان در میان زنان و مردان در باب مساثل جنسی در جامعهای مردسالار می پردازد۰ 

Jun 14, 2016

در این جلسه پادکست سکسالوژی، دکتر نازنین معا لی، روانشناس بالینی، در زمینه نقش گناه و اضطراب در شکل گیری فانتزیهای جنسی  افراد سخن می گوید و همچنین  روانشناسی سکس در چهارچوب روابط ارباب و برده رابررسی می کند۰ و نیز مفهوم  پنهان  فانتزیهای جنسی وگرایش  به افراد قدرتمند را تفسیر می نماید۰

Jun 5, 2016

هدف از خیال پردازی جنسی چیست؟  آیا رویا‌پردازی در مورد رابطه جنسی زيان بخش است؟ در میان زنان و مردان چه خیالپردازی هایی رایج و چه  خیالپردازیهایی غیر معمول ا ست؟ در این پادکست دکترنازنین معا لی در زمینه رابطه ی خیالپردازی جنسی با ساختار   روانی افراد سخن می گویند و شما را در شنا خت  افکار و امیال جنسیتان  یاری می دهند 

 

References and Recommended Readings: 

Bader, Michael. (2002). Arousal: The Secret Logic of Sexual Fantasies. New York: St. Martin’s Press 

Bercow, B and Bercaw, G. (2014). From the Living Room to the Bedroom: The modern couple’s guide to sexual abundance and lasting intimacy. California: CreateSpace Independent Publishing Platform

Friday, N. (1974). My secret garden. New York: Pocket Books. 

Friday, N. (1975). Forbidden flowers. New York: Pocket Books.

Jayal, C., Cassette, A and Lapeierre, V. (2015). What exactly is an unusual sexual fantasy? Journal of Sexual Medicine (online).

 

 

Jun 2, 2016

دکتر معا لی دارای تجربه درمانهای بالینی در بخش خصوصی و بخش عمومی ست ،بامطالعات و تحقیقا تی گسترده در زمینه های مختلف روانشناسی، فرهنگی و ساختارهای اجتماعی که مشتاقانه در پی آن است ، تجربیات و دانسته های خود را از طریق رسانه ها نیز در اختیار عموم قرار دهد ، تنظیم و ارایه ی این رسانه ی شنیداری نیز در پی احیای این هدف است.

در این پادکست مسایل جنسی از دیدگاههای جامعه شناسی و روانشناسی نوین بررسی می شود۰ در این جلسه دکتر معالی دررابطه با هدف خود از ضبط این برنامه و دیدگاه کارشناسی خود در باب مسایل جنسی سخن می گوید۰

1